Nieuws

Update onderhandelingen met de Gemeente Amsterdam

Schermafbeelding 2014-12-05 om 12.47.46Het College van B&W heeft in juni besloten om een streep te zetten door het model dat Midwest eerder samen met de gemeente heeft ontwikkeld om het gebouw in erfpacht te verkrijgen. Het College heeft het advies van wethouder Litjens en zijn RVE Vastgoed opgevolgd en heeft Midwest een tweetal nieuwe voorstellen gedaan.  Hierbij is tot onze verbijstering, geen rekening is gehouden met de voorgeschiedenis en eerdere uitgesproken intenties en genomen besluiten. Deze voorstellen, koop voor €1,2 miljoen of huren voor €50 per m2 per jaar zijn dan ook met de huidige opzet van Midwest als sociale onderneming niet op te brengen. Wat we overigens bij de start van de samenwerking in 2012 ook al als uitgangspunt hebben genomen.

MidWest kreeg deze twee voorstellen omdat volgens de Gemeente het oorspronkelijke model niet zou passen in het huidige vastgoedbeleid van de gemeente en bovendien zou het niet staatssteunproof zijn. De gemeente heeft het gebouw getaxeerd op €1,2 miljoen, in de huidig staat, met een monumentenstatus en met maatschappelijke bestemming. Wij vinden dit geen reeele taxatie. Het gebouw heeft immers al heel lang te koop gestaan en de geinteressseerden stonden niet in de rij. Wij hebben juridisch advies ingewonnen en zijn het ook niet eens met de argumenten dat er sprake zou zijn van staatsteun.

In september heeft gemeenteraadslid Guldemond van D66 zich over de zaak gebogen en heeft bij de wethouder gevraagd om een ‘second opinion’ op het juridische kader. De wethouder heeft hiermee ingestemd. Eind september presenteert de wethouder de ‘second opinion’ die wordt uitgevoerd door Nauta Duthill. Wanneer de uitslag is dat er volgens de gemeenteadvocaat geen sprake is van staatssteun vindt D66 dat de gemeente zich moet houden aan eerdere afspraken die gemaakt zijn met MidWest en zal ze dit in de gemeenteraad bespreken. Blijkt uit het advies dat er volgens de gemeenteadvocaat inderdaad sprake is van staatssteun, dan zal D66 zich neerleggen bij het besluit van het College. Eind september neemt MidWest een beslissing over wel of niet doorgaan. MidWest heeft dan nog tot medio oktober de tijd om in te gaan op het aanbod voor koop dan wel huur van het gebouw.

Terug naar nieuwsoverzicht

Ik wil MidWest-nieuws!


Email
Voornaam
Achternaam
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer iets in MidWest.