Nieuws

Vacature: Lid van de Raad van Toezicht

MidWest groeit!

Na ruim tien jaar impact maken en doorgroeien zijn we ambitieuzer dan ooit. We hebben onze organisatie geprofessionaliseerd en werken we aan onze toekomstbestendigheid. We zijn een stichting met een bestuur en raad van toezicht.

Wegens het aflopen van de termijn van een van onze toezichthouders hebben we per 1 juli 2024 een vacature voor een

Lid van de Raad van Toezicht met een financieel profiel

MidWest is een sociale onderneming, een buurtonderneming, opgericht in 2012. Toen maakten we samen met de buurt van een leegstaand monumentaal schoolgebouw in Amsterdam West weer een levendige publieke plek; een dorpshuis in de stad. Dat doen we nu nog steeds door ruimte te geven aan lokale doeners en makers. En zo van onze buurt een leefbare, sociale, lieve en groene buurt te maken. MidWest, een dorpshuis in de stad www.inmidwest.nl

 

Raad van Toezicht

In 2023 is het governance model gewijzigd en zijn we overgestapt naar een model met een bestuur voor de dagelijkse aansturing en de organisatie met een raad van toezicht (rvt). De raad van toezicht heeft een bestuurlijk adviserende en toezichthoudende rol naar de tweekoppige directie van MidWest over de buurtrelevante activering en programmering van het gebouw, tuinen en aangrenzende openbare ruimte. De doelen zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Amsterdam MidWest zijn daarbij vanzelfsprekend leidend. Taken en bevoegdheden van de rvt zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting en is daarnaast klankbord en werkgever van de bestuurder. De rvt toetst plannen en keurt de jaarrekening goed.

 

Functie-eisen

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de 3 leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

 

Leden van de raad van toezicht beschikken daarom over:

  • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
  • Een actief bestuurlijk/maatschappelijk netwerk.
  • Affiniteit met sociale ondernemingen en gevoel voor lokaal sociaal ondernemerschap.
  • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van MidWest.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Kandidaat is bij voorkeur woonachtig in of rondom Amsterdam

 

Daarnaast beschikt onze ideale kandidaat specifiek over de volgende eigenschappen:

  • Ervaring en kennis op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
  • Deskundigheid op het gebied van financiële lange termijn planning.
  • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming om zo het beeld achter de cijfers te duiden en bespreekbaar te maken.

Daarbij is de kandidaat een gesprekspartner voor de accountant en directie.

 

Benoeming en voorwaarden

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn maximaal één keer benoembaar voor eenzelfde periode. De raad van toezicht vergadert vier keer per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn enkele strategiesessies voorzien. MidWest heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding. En de gewenste beschikbaarheid van leden bedraagt circa 8 dagdelen per jaar.

 

Interesse?

Dan ontvangen we heel graag je CV met motivatie voor 22 mei 2024 per email op polle.janssens@icloud.com. Ook voor vragen kun je terecht bij Polle Janssens (voorzitter RvT) via dit emailadres.

De eerste gespreksronde vindt plaats vanaf 31 mei 2024.

Officiële start van de functie is tijdens de RvT-vergadering van 18 juli 2024.

Terug naar nieuwsoverzicht

Ik wil MidWest-nieuws!


Email
Voornaam
Achternaam
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer iets in MidWest.